Centraal Nederland

LIST (Lezen is Top) werkelijkheid?

ouders: kind mogelijk dyslexie

LIST (Lezen is Top) werkelijkheid?

Stel je voor: je komt een school binnen en alle kinderen zijn aan het lezen. Je ziet gemotiveerde lezers die lezen om te leren en die lezen voor hun plezier. Kan dit werkelijkheid zijn?

Voor leerlingen betekent LIST: Lezen Is Top. De leeslessen bestaan in de groepen 4 tot en met 8 uit een hardop leesmodel aangevuld met lichte of zwaardere ondersteuningsvormen en fluisterlezen/stillezen. Er wordt in duo’s gelezen en met tutors. Verder zie je groepjes kinderen die extra ondersteuning krijgen bij het lezen door een leerkracht.

De kinderen lezen per jaar 25 leeftijdsadequate boeken die door hen zelf uitgekozen worden. De techniek van het lezen wordt in het project steeds verbonden met leesbegrip en leesbeleving. Om dit te stimuleren, worden minilessen ‘praten over boeken’ gegeven: ‘de boekenbabbels’.

In groep 3 zijn er dagelijks terugkerende instructieblokken. Uit de methode wordt alleen gebruikt wat ten dienste staat van het leren lezen. De kinderen lezen dagelijks ondersteund en zelfstandig teksten en krijgen motiverende schrijfopdrachten.

In de groepen 1 en 2 is bij elk thema een functioneel geletterde omgeving te vinden met ingerichte
lees-, schrijfhoeken. Naast spel met letters en schrijven (voornamelijk groep 2) wordt veel en herhaald voorgelezen en staat begrijpend luisteren centraal. Daarnaast wordt een scala aan activiteiten aangeboden die betrekking hebben op lezen en creatief schrijven in een functionele context.

Voor leraren betekent LIST: Lees-Interventieproject voor Scholen met een Totaalaanpak.

Het vergroten van de professionaliteit van de leerkrachten is één van de doelen van LIST. Mede door gebruik van data wordt gewerkt aan het ontwikkelen van kwaliteitsbeleid op schoolniveau. Het project is opgezet als een integraal schoolverbeteringsproject waarin de school als geheel is betrokken.

Wilt u dat leerlingen als gemotiveerde lezers de basisschool verlaten? Bent u niet tevreden over de opbrengsten op het gebied van technisch lezen? Wilt u niet met een methode werken voor voortgezet technisch lezen in de groepen 4 tot en met 8? Of wilt u het werken met de methode meer los laten?

Dan is het LIST-project wellicht een goed alternatief voor uw school.

De resultaten van het project zijn veelbelovend! Aan het eind van het project verlaat slechts 0,9% van de leerlingen functioneel ongeletterd de basisschool. De aanpak is gebaseerd op de meest recent wetenschappelijke inzichten over het tot stand komen van het leesproces.

Afsluitend kunnen we vaststellen: Ja, het is werkelijkheid. Lezen is Top!

Anne

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief