Centraal Nederland

SpellingSpeurders

Kinderen aan het spelen

SpellingSpeurders

Komt jouw leerling of kind niet in aanmerking voor vergoede dyslexiezorg, maar is er wel sprake van ernstige spellingproblemen? 

Voor deze kinderen hebben wij SpellingSpeurders ontwikkeld. Dit is een methode voor de begeleiding van kinderen waarbij de leerling met school én ouders kan werken aan de verbetering van de spellingvaardigheden.

SpellingSpeurders werkt echt! – Claudetta Kram

Wat maakt SpellingSpeurders uniek?

  • Het kind doet gerichte auditieve oefeningen
  • Leren aan de hand van een uitgewerkt directe instructiemodel
  • Werken met denkkaartjes voor het zelfregulerend leren
  • Bruikbare werkvormen om leerlingen samen te laten werken (coöperatief leren)
  • Inclusief ingebouwde herhalingslessen
  • Extra: training en coaching voor leerkrachten
SpellingSpeurders

Wat houdt SpellingSpeurders in?

 Jouw kind krijgt op vier momenten per week training volgens een vast stramien: start met de begeleider, zelfstandig oefenen, oefenen met een ander en terugkoppeling met de begeleider. Als ouders wordt je bij het leerproces betrokken, zodat je ook thuis constructief kunt oefenen.

De inzet van ouders kan gecombineerd worden met de inzet van medeleerlingen. Je kunt ook als ouders de opdrachtgever zijn. De training is zo opgezet dat het flexibel en inpasbaar is in diverse situaties.

Informatie voor scholen

Scholen kunnen stapsgewijs met SpellingSpeurders aan de gang. We beginnen met een training aan de leerkracht. Wat kun je verwachten?

De kenmerken van effectieve spelling
Een toelichting op de werkwijze van SpellingSpeurders
Het materiaal voor 2 instructiebijeenkomsten en 2 bijeenkomsten training on the job

De leerkracht gebruikt gedurende 8 tot 12 weken het materiaal. Het kind krijgt op vier momenten per week spelling volgens een vast stramien: hij/zij start de oefening met de begeleider en oefent vervolgens zelfstandig thuis. Dit gaat in goed overleg met de ouders. Daarna oefent het kind met een ander (op school).

De spellingbegeleiding door Centraal Nederland laten doen?

Wij kunnen SpellingSpeurders ook op school uitvoeren. Onze behandelaars begeleiden gedurende 10 weken een aantal kinderen. Er is altijd contact met leerkracht en ouders over de oefeningen en de voortgang.

Het is ook mogelijk om als leerkracht zelf aan de slag te gaan met SpellingSpeurders, in combinatie met een begeleidingstraject. Bekijk de folder en neem contact op voor de mogelijkheden.

Spellingspeurders afbeelding

SpellingSpeurders als vervolg op dyslexiebehandeling

In elke klas zitten leerlingen met (ernstige) dyslexie die moeite blijven houden met spelling, ook na een behandeltraject.
Zij hebben blijvend aandacht nodig vanuit een regelgeleide aanpak in combinatie met inprentingstechnieken.

Hoe komt het dat dit vervolg nodig is?

Geen langdurige verbetering: Uit onderzoek* blijkt dat vergoede dyslexiebehandeling leidt tot een flinke vooruitgang op de spellingtoetsen op korte termijn. Op lange termijn gaan de leerlingen weer achteruit in hun spellingvaardigheid waardoor de achterstand op de rest van de klas opnieuw groeit. De behandeling kan dus geen langdurige verbetering op spelling bewerkstelligen.

Ezelsbruggetjes blijven herhalen: Ernstige Dyslexie heeft een neurobiologische basis die veroorzaakt wordt door een cognitieve verwerkingsstoornis. Dat blijkt onder andere uit de mate waarin leerlingen het geleerde niet kunnen opslaan (didactische resistentie). Om te leren spellen, leren kinderen gebruik te maken van strategieën en ezelsbruggetjes. Ze moeten dit vaak blijven oefenen.

SpellingSpeurders is bij uitstek geschikt om leerlingen met Ernstige Dyslexie te begeleiden na hun dyslexiebehandeling en hen zo verder te helpen in hun ontwikkeling!

* 2015 H. Gerritsen (VU Amsterdam): Onderzoek naar de effecten van dyslexiebehandelingen

Ervaringsverhaal van Kindcentrum Steenwijk

SpellingSpeurders: motiverend voor leerling én leerkracht

SpellingSpeurders heeft ons inzicht in spellingonderwijs verbeterd, niet alleen voor de kinderen met (vermoeden van) dyslexie maar voor alle leerlingen. Als team zijn we dan ook met elkaar in gesprek gegaan over de schoolbrede aanpak van ons spellingonderwijs.

De ondersteuning en aanpak vanuit Centraal Nederland door Joyce Couprie hebben we zeer prettig gevonden. Het motiveerde ons om SpellingSpeurders goed onder de knie te krijgen. Vooral het stuk coaching-on-the-job was leerzaam en fijn. Voor de kinderen was het werken met SpellingSpeurders leuk. Allereerst omdat ze door deze aanpak goed vooruit gingen. SpellingSpeurders werkt echt! Maar ook omdat de methode een heldere en aansprekende lay-out heeft. Daarom waren de kinderen gemotiveerd om met spelling aan de slag te gaan.

Kortom: voor ons was de kennismaking met Spellingspeurders een positieve ervaring. We gaan er zeker mee verder!

Claudetta Kram, intern begeleider Kindcentrum Steenwijk

Vrolijk meisje op schoolplein

Aanmelden voor SpellingSpeurders?

Of heb je nog vragen? Laat het ons gerust weten via het contactformulier. We zijn ook te bereiken via info@centraalnederland.nl of bel 085 – 8 330 330.

Lerares begeleidt leerling

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief