Centraal Nederland

Intelligentieonderzoek

Meisje is ijverig aan het werk

Wat is een intelligentieonderzoek?

Het meten van de intelligentie heeft te maken met of en hoe een leerling problemen kan oplossen en analyseren. Daarnaast is algemene kennis ook een belangrijke voorspeller van hoe een leerling presteert op school.

Tijdens een intelligentieonderzoek krijgt een kind verschillende vragen en opdrachten. Hierdoor meten we bijvoorbeeld vaardigheden om problemen op te lossen, inzicht en (aangeleerde) kennis. Tijdens het onderzoek beoordelen we de concentratie, de werkhouding en ook emotionele factoren zoals faalangst.

Door het onderzoek wordt duidelijk welke vaardigheden goed ontwikkeld zijn en waar mogelijk extra ondersteuning nodig is.

Jongetje aan bureau

Wanneer doe je een intelligentieonderzoek?

Als een kind moeite heeft met leren en niet duidelijk is hoe het kind het beste verder geholpen kan worden, kan een intelligentieonderzoek helpen. Het onderzoek verheldert de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van een kind.

Onze onderwijsadviseur kijkt samen met de leerkracht, de ouders en de intern begeleider wat een kind nodig heeft om tot een optimale (leer)ontwikkeling te komen.

We stemmen de wenselijke en haalbare aanpak samen af. Het blijft tenslotte een samenwerking van alle betrokkenen!

Wat levert een intelligentieonderzoek op?

🗸 Meer inzicht in de onderwijsbehoeften van de leerling
🗸 Een concreet advies van middelen die passen bij de mogelijkheden van de leerling, de leerkracht, de groep en de ouders
🗸 Een plan voor de leerling om zich optimaal te ontwikkelen

Meld jouw kind of leerling aan voor een intelligentieonderzoek. Stuur het ingevulde document naar info@centraalnederland.nl.

Klassikale intelligentieonderzoeken

Naast individuele intelligentieonderzoeken kun je Centraal Nederland ook inschakelen voor de afname van klassikale intelligentieonderzoeken zoals het Indicatieonderzoek Voortgezet Onderwijs en de Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test (NSCCT).

intelligentieonderzoek kind - Kinderen achter computer

Indicatieonderzoek Voortgezet Onderwijs

Het laatste jaar van de basisschool is voor kinderen in groep 8 een belangrijk jaar. Om de mogelijkheden van het kind goed in beeld te krijgen, biedt Centraal Nederland een Indicatieonderzoek Voortgezet Onderwijs aan voor maximaal 35 leerlingen per groep. Dit onderzoek bestaat uit twee delen:

  • een intelligentieonderzoek met de NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau)
  • een persoonlijkheidsonderzoek met LMT (LeerMotivatietest) (optioneel)

Persoonlijkheidsonderzoek

Met dit onderzoek brengen we de onderwijsgerelateerde persoonlijkheidsfactoren van leerlingen in kaart. Denk bijvoorbeeld aan:

  • De leermotivatie van de leerling: in welke mate de leerling wil presteren
  • Het zelfvertrouwen: hoe de leerling met gevoelens van spanning omgaat
  • Het doorzettingsvermogen: de mogelijkheid van een leerling om in (spannende) situaties optimale prestaties te kunnen leveren
  • De sociale wenselijkheid: de neiging van een leerling om zichzelf in een onrealistisch gunstig daglicht te stellen

Het is belangrijk dat de keuze voor het voortgezet onderwijs zorgvuldig gebeurt. Een keuze die recht doet aan de mogelijkheden die het kind heeft gekregen!

Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test (NSCCT)

NSCCT staat voor Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test. Deze test meet de leerpotentie van kinderen van groep 4 t/m 8. De leerpotentie bestaat uit capaciteiten die de leerling van zichzelf heeft. Hierdoor krijg jij als leerkracht beter zicht op wat leerlingen mogelijk kunnen en wie er onderpresteert. Met deze inzichten kun jij het onderwijsaanbod beter afstemmen op de leerlingen.

De NSCCT wordt op jouw school afgenomen door daarvoor gekwalificeerde pedagogisch psychologisch assistenten. Centraal Nederland draagt zorg voor de verwerking van de resultaten. Een bevoegd orthopedagoog/GZ-psycholoog verzorgt vervolgens de nabespreking op de school. In de nabespreking gaat het vooral om het opsporen van onderpresteerders. Hiertoe wordt onder meer jouw beeld vergeleken met de uitkomst van de NSCCT en de behaalde schoolvorderingen (LVS).

De NSCCT is door COTAN (Commissie Testaangelegenheden Nederland) als voldoende/goed beoordeeld

Heb je interesse in deze test? Vul dan het contactformulier in.

Heb je een vraag of wil je aanmelden?

Het je een vraag over intelligentieonderzoek of wil je een kind of groep aanmelden voor een van de bovenstaande onderdelen?

Neem contact op via onderstaand formulier. Je kunt ook mailen naar info@centraalnederland.nl of bellen naar 085 – 8 330 330.

leerlingonderzoek begeleiding - vrouw begeleidt jongen

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief