Centraal Nederland

Leerlingonderzoek en begeleiding

leerlingonderzoek begeleiding - vrouw begeleidt jongen

Wat houdt leerlingonderzoek en begeleiding in?

Heb je extra hulp nodig bij de leerlingen van je school of klas? Bij ons kun je terecht voor leerlingenzorg. Onze onderwijsadviseurs onderzoeken welke onderwijsbehoeften een bepaald kind binnen de school heeft. We kijken dan met name naar dyslexie, dyscalculie, gedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling en we doen intelligentieonderzoek.

Hoe werken wij?

✔️ Door observatie en leerlingonderzoek vinden we de juiste afstemming tussen de behoeften van het kind en de (pedagogische en didactische) invulling van het onderwijs. Ook kun je ons inschakelen als sparringspartner.
✔️ We bieden begeleiding en onderzoek voor zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs.
✔️ We zorgen ervoor dat iedere school zoveel mogelijk een vaste onderwijsadviseur heeft.
✔️ We sluiten aan bij dezelfde identiteit als jouw school.

Vrouwen in gesprek over behandeling en cursus

Consultatieve Leerlingbegeleiding – Sparringpartner          

Twijfel je wel eens over de juiste aanpak van een leerling of loop je vast met de begeleiding? Bespreek deze leerling dan eens met een van onze onafhankelijke adviseurs.

Onze adviseur is jouw sparringpartner. Samen analyseer je de factoren die het gedrag veroorzaken of in stand houden. Vervolgens bepalen jullie welke handelingsgerichte interventies passend zijn voor de leerling en jou als leerkracht of intern begeleider.

Door deze aanpak bied je een behandeling op maat én vergroot je jouw kennis en professionaliteit. Daarnaast is deze aanpak sneller én goedkoper dan een onderzoek.

Consultatieve Leerlingbegeleiding aanvragen? Download het aanmeldformulier en mail het ingevulde document naar info@centraalnederland.nl.

Intelligentieonderzoek

Soms ontstaan er onduidelijkheden over wat er van een leerling verwacht mag worden. Het leren kan stagneren. Een intelligentieonderzoek helpt om de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van een kind te verhelderen.

Onze onderwijsadviseur kijkt samen met de leerkracht, de ouders en de intern begeleider naar wat een kind nodig heeft om tot een optimale (leer)ontwikkeling te komen.

Vrouw achter laptop

Dyslexie

Als een kind niet in aanmerking komt voor vergoede dyslexiezorg, dan is het toch mogelijk om hulp te krijgen. Voor kinderen met spellingproblemen bieden we bijvoorbeeld SpellingSpeurders. Ook is het mogelijk om als intern begeleider of leerkracht op jouw school aanvullende ondersteuning te ontvangen van onze dyslexiespecialisten.

Als een kind vergoede dyslexiezorg heeft gehad, dan is SpellingSpeurders een heel geschikt vervolg om te blijven oefenen.

leerlingonderzoek begeleiding - Meisje aan het schrijven
dyscalculie begeleiding leerlingonderzoek - Kind met potlood

Dyscalculie

Heb je een leerling in de klas die steeds getallen omdraait? Een kind waarbij het automatiseren maar niet op gang komt? Of leerlingen die geen inzicht lijken te hebben in wat ze doen?

Wij hebben de expertise om jou als school te ondersteunen in het doen van onderzoek en het geven van adviezen voor begeleiding aan leerlingen met ernstige rekenproblemen en dyscalculie.

Jongens met smartphone

Meer weten over leerlingonderzoek en (consultatieve leerling)begeleiding?

Wil je graag meer informatie over leerlingonderzoek en begeleiding? We helpen je graag verder!
Neem contact op via het formulier. Je kunt ook mailen naar info@centraalnederland.nl of bellen naar 085 – 8 330 330.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief