Centraal Nederland

Cursus: Professioneel communiceren met ouders

Cursus ouders

Professioneel communiceren met ouders

Voor wie?

Leraren en intern begeleiders

Waar gaat het over?

De actualiteit rond onderwijs en jeugdzorg wijst uit dat een partnerschap met de ouders van leerlingen in de klas een steeds grotere rol speelt in het werk van leerkrachten. Maar hoe geef je op een goede manier ruimte aan ouders en hoe ga je om met kritische of claimende ouders?

Er bestaan grote verschillen tussen ouders. Niet alleen in leeftijd, persoonlijkheid en/of opleidingsniveau, maar ook in hoeverre ze al bekend zijn met ‘het schoolse leven’ en welke visie ze hebben op de schoolontwikkeling van hun kind. Al deze verschillen komen dagelijks bij elkaar op jouw school waar jij als competente leerkracht probeert samen te werken op een positieve manier.

Cursus ouders

Inhoud

In deze workshop van ongeveer 2,5 uur wordt ruimte gegeven voor een eigen casus, waarbij we gaan kijken naar de afstemming met ouders en bepaalde houdingsaspecten. Verder komen de volgende thema’s aan bod waarbij de theorie afgewisseld wordt met praktische oefeningen:

  • ouderparticipatie op school
  • communiceren met ouders
  • omgaan met lastige ouders/conflicten

Neem contact op

Aanmelden voor een cursus

Wij vinden het belangrijk om maatwerk te leveren en zijn flexibel in de uitvoering van een cursus. Heb je liever een bijeenkomst meer of minder? Neem gerust hierover contact met ons op! Een cursus behoort immers zo goed mogelijk aan te sluiten bij jullie leerlingen, team en school. De prijzen van onze cursussen zijn dan ook op aanvraag.

Heeft jullie team behoefte aan scholing over een specifiek thema dat niet in deze brochure staat vermeld? Neem dan ook contact met ons op. In onderling overleg kunnen we dan wellicht één of meerdere bijeenkomsten op maat verzorgen.

Lachende vrouw

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief