Centraal Nederland

Cursus: Woordenschatonderwijs

Jongetje met begeleider

Hoe maak ik als leraar het verschil bij woordenschatonderwijs?

Voor wie?

Leraren groep 3 t/m 8 en intern begeleiders

Waar gaat het over?

Steeds meer taalmethoden bevatten een expliciete woordenschatlijn. Het is vaak niet voldoende om alleen deze lijn te volgen. Begrippen worden niet structureel aangeboden, missen soms de zo belangrijke samenhang of blijken vaak al bekend te zijn. Daarnaast is het essentieel om gedurende de hele dag aan woordenschat te werken. Welke didactiek en werkvormen kun je dan het beste gebruiken door de hele school heen?

Inhoud

Tijdens de training komt aan bod:

  • Uitleg/opfrissen van de woordenschatdidactiek aan de hand van het 4-taktmodel van Verhallen. Bij de 4 fasen worden diverse opdrachten uitgevoerd.
  • We kijken kritisch naar onze eigen methoden en aanpak, én in hoeverre er versterking nodig is.
  • Hoe vindt woordselectie plaats in combinatie met bestaande woordenlijsten?
  • Hoe differentieer ik zodat alle kinderen profiteren van het woordenschatonderwijs?
  • Ideeën voor woordspelletjes in midden- en bovenbouw. Welke werkvormen kies ik voor een top-5?
  • Bespreken van routines: welke routine(s) ga ik invoeren of uitbouwen?

Aanmelden voor een cursus

Wij vinden het belangrijk om maatwerk te leveren en zijn flexibel in de uitvoering van een cursus. Heb je liever een bijeenkomst meer of minder? Neem gerust hierover contact met ons op! Een cursus behoort immers zo goed mogelijk aan te sluiten bij jullie leerlingen, team en school. De prijzen van onze cursussen zijn dan ook op aanvraag.

Heeft jullie team behoefte aan scholing over een specifiek thema dat niet in deze brochure staat vermeld? Neem dan ook contact met ons op. In onderling overleg kunnen we dan wellicht één of meerdere bijeenkomsten op maat verzorgen.

Lachende vrouw

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief