Centraal Nederland

Cursus: Spelling

Poster met letters

Hoe maak ik als leraar het verschil bij spelling?

Voor wie?

Leraren groep 4 t/m 8 en intern begeleiders

Waar gaat het over?

Correct spellen is een vaardigheid die in onze maatschappij van groot belang wordt geacht. Maar wat is nu eigenlijk belangrijk bij het spellingonderwijs? Hoe geven we een goede spellingles? Hoe differentiëren wij en hoe zorgen we voor betere resultaten?

Inhoud

Tijdens de bijeenkomst komt het volgende aan bod:

  • Informatie over de nieuwste ontwikkelingen in het spellingonderwijs.
  • Je eigen onderwijs in spelling kritisch onder de loep nemen.
  • Hoe geef ik effectieve instructie en hoe zorg ik voor effectief spellingonderwijs?
  • Hoe voer ik een diagnostisch gesprek met leerlingen die uitvallen op spelling?
  • Zes tips voor hulp aan zwakke spellers.
  • Het toepassen van geleerde spellingvaardigheden bij allerlei teksten: tips voor de transfer.

Aanmelden voor een cursus

Wij vinden het belangrijk om maatwerk te leveren en zijn flexibel in de uitvoering van een cursus. Heb je liever een bijeenkomst meer of minder? Neem gerust hierover contact met ons op! Een cursus behoort immers zo goed mogelijk aan te sluiten bij jullie leerlingen, team en school. De prijzen van onze cursussen zijn dan ook op aanvraag.

Heeft jullie team behoefte aan scholing over een specifiek thema dat niet in deze brochure staat vermeld? Neem dan ook contact met ons op. In onderling overleg kunnen we dan wellicht één of meerdere bijeenkomsten op maat verzorgen.

Lachende vrouw

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief