Centraal Nederland

Cursus: Spelend leren in hoeken

Juf met kinderen aan het kleien

Cursus: Spelend leren in hoeken

Wil je meer tijd inruimen voor spelen? Wil jij minder in de kring? Ben je benieuwd hoe je aan onderwijsdoelen kunt werken in de hoeken en kinderen zo kunt helpen bij hun ontwikkeling? Dan is onze cursus ‘Spelend leren in hoeken’ iets voor jou.

Voor wie?

Leerkrachten onderbouw en intern begeleiders

Op de grond spelende leerlingen

Inhoud cursus

In deze cursus staat het spelen van jonge kinderen centraal. Kleuters leren door te spelen, te exploreren, te handelen en te doen. Aandacht voor spel leidt tot blije kinderen in groep 1 en 2! De cursus laat zien hoe je met de onderwijsdoelen kunt werken in de verschillende hoeken.

Bijeenkomst 1

  • Wat is het belang van spel?
  • Welke fasen doorlopen kinderen in hun spel?
  • Wat leren kinderen van spelen?
  • Breinvriendelijk leren; hoe leren jonge kinderen?
  • Praktisch aan de slag: het maken van een planning en voorbereiden van spel.

We bespreken dit aan de hand van beeldmateriaal, leggen onze eigen praktijkervaringen ernaast en toetsen dit alles aan de theorie uit de ontwikkelingspsychologie.

Bijeenkomst 2

  • Welke factoren hebben een positieve invloed op het spel van kleuters?
  • Wat is het belang van je richten op de zone van de naaste ontwikkeling?
  • Hoe kun je de ontwikkeling van kleuters observeren?
  • Het schrijven van een plan met doelen voor de komende periode.

Ook in deze bijeenkomst wisselen de theorie en praktische opdrachten elkaar af. Er is voldoende ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en het delen van kennis.

Aanmelden voor een cursus

Wij vinden het belangrijk om maatwerk te leveren en zijn flexibel in de uitvoering van een cursus. Heb je liever een bijeenkomst meer of minder? Neem gerust hierover contact met ons op! Een cursus behoort immers zo goed mogelijk aan te sluiten bij jullie leerlingen, team en school. De prijzen van onze cursussen zijn dan ook op aanvraag.

Heeft jullie team behoefte aan scholing over een specifiek thema dat niet in deze brochure staat vermeld? Neem dan ook contact met ons op. In onderling overleg kunnen we dan wellicht één of meerdere bijeenkomsten op maat verzorgen.

Leerling speelt met een telraam

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief