Centraal Nederland

Cursus: Hechting en ouderschapsstijlen

Jonge kinderen aan een bureau

Cursus: Hechting en ouderschapsstijlen

Voor wie?

Leraren en intern begeleiders

Waar gaat het over?

Er lijken steeds meer kinderen ‘onthecht’ in onze samenleving. Denk maar eens aan:

  • Vluchtelingenkinderen; waar horen ze thuis, wie vangt ze op, hoe is hun thuissituatie?
  • Kinderen van gescheiden ouders; waar horen ze thuis, wie vangt ze op, aan wie hechten ze zich?
  • Geadopteerde kinderen; zijn deze kinderen onthecht, wanneer wel en wanneer niet?
  • Kinderen van ouders met ernstige psychische zorg.

Zijn al deze kinderen onthecht en wanneer spreek je van een stoornis? Gaat een onthechting weer ‘over’, kom je ‘ervan af’ of blijft het voor altijd bij je?

Sommigen beweren dat een hechtingsstoornis te maken heeft met de opvoeding. Welke relatie is er met ouderschapsstijlen? En welke ouders lopen dan risico?

Inhoud

Deze training van ongeveer 2,5 uur is vooral bedoeld voor onderwijsprofessionals die te maken hebben met kinderen die onthecht lijken
te zijn. Bovenstaande en andere vragen rondom hechting vormen het kader van de bijeenkomst.

Naast verdieping is er volop ruimte voor uitwisseling, praktische en activerende opdrachten. Ook filmmateriaal zal worden ingezet om met elkaar te bespreken.

De training biedt zowel informatie over de theoretische achtergrond van hechtingsstoornissen als een praktische vertaalslag naar de dagelijks praktijk.

Cursus volgen bij Centraal Nederland

Aanmelden voor een cursus

Wij vinden het belangrijk om maatwerk te leveren en zijn flexibel in de uitvoering van een cursus. Heb je liever een bijeenkomst meer of minder? Neem gerust hierover contact met ons op! Een cursus behoort immers zo goed mogelijk aan te sluiten bij jullie leerlingen, team en school. De prijzen van onze cursussen zijn dan ook op aanvraag.

Heeft jullie team behoefte aan scholing over een specifiek thema dat niet in deze brochure staat vermeld? Neem dan ook contact met ons op. In onderling overleg kunnen we dan wellicht één of meerdere bijeenkomsten op maat verzorgen.

Lachende vrouw

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief