Centraal Nederland

Cursus: Begrijpend luisteren in groep 1 en 2

Over ons - juf staat voor de groep

Cursus: Begrijpend luisteren in groep 1 en 2

Voor wie?

Leraren van groep 1 t/m 3 en intern begeleiders

Waar gaat het over?

Het belang van begrijpend luisteren in de onderbouw wordt nogal eens onderschat in de basisschool. Maar niet voor niets zijn de tussendoelen ‘boekoriëntatie’ en ‘verhaalbegrip’ opgenomen als twee van de tussendoelen van beginnende geletterdheid.

Ook bij kleuters kan al een start gemaakt worden om met strategieën te werken. Hierbij is een cruciale rol voor de leraar weggelegd!

Over ons - juf staat voor de groep

Inhoud

Tijdens de training van ongeveer 2,5 uur komt aan de orde:

  • Wat is de inhoud van de tussendoelen ‘boekoriëntatie’ en ‘verhaalbegrip’?
  • Hoe kunnen wij werken aan deze doelen?
  • Welke strategieën zijn van belang, ook in het kader van de doorgaande lijn in groep 1 t/m 8?
  • Wat is het verschil tussen voorlezen, modelen en interactief voorlezen?
  • Modelen als werkwijze in de onderbouw: zelf oefenen in 4-tallen.
  • Hoe speel ik in op verschillen tussen kinderen en wat zijn de effecten van diverse soorten vragen?
  • Ga ik gebruik maken van pictogrammen en gevarieerde werkvormen en zo ja, welke?

Voor deze bijeenkomst vragen we je een favoriet prentenboek mee te nemen.

Aanmelden voor een cursus

Wij vinden het belangrijk om maatwerk te leveren en zijn flexibel in de uitvoering van een cursus. Heb je liever een bijeenkomst meer of minder? Neem gerust hierover contact met ons op! Een cursus behoort immers zo goed mogelijk aan te sluiten bij jullie leerlingen, team en school. De prijzen van onze cursussen zijn dan ook op aanvraag.

Heeft jullie team behoefte aan scholing over een specifiek thema dat niet in deze brochure staat vermeld? Neem dan ook contact met ons op. In onderling overleg kunnen we dan wellicht één of meerdere bijeenkomsten op maat verzorgen.

Lachende vrouw

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief